Hvor mange menneskelige følelser er der?

Anonim

Følelser regulerer så meget af vores liv. Selv forfattere og digtere synes ikke at beskrive hele spektret og oplevelsen af ​​menneskelige følelser.

Emotioner er på samme tid udryddelsesrige, men den facet, hvormed vi kommunikerer de mest underlige følelser til dem omkring os. Vi kan ikke eksistere uden dem, men sjældent stoppe med at overveje, hvor mange der rent faktisk er. Det er et spørgsmål, der har spredt forskere og filosoffer i generationer og fortsætter med at gøre det i dag.

Studien af ​​følelser

Så tidligt som det 4. århundrede f.Kr. forsøgte Aristoteles at identificere det nøjagtige antal centrale følelser hos mennesker. Beskrevet som Aristoteles liste over følelser, foreslog filosofen 14 forskellige følelsesmæssige udtryk: frygt, tillid, vrede, venskab, ro, fjendskab, skam, skamløshed, medlidenhed, venlighed, misundelse, indignation, emulation og foragt.

Ved det 20. århundrede, med ankomsten af ​​psykoterapi, var antallet blevet udvidet betydeligt. Ifølge Robert Plutchick, professor emeritus på Albert Einstein College of Medicine, er mere end 90 forskellige definitioner af "følelser" blevet fremført af psykologer med det formål at præcist beskrive, hvad der udgør og differentierer menneskelig følelse.

i de senere år har psykologer forsøgt at identificere og kategorisere disse følelser på en måde, der anses for empirisk og universel. Overraskende, når det kommer til de mest basale følelser, vil de fleste psykologer fortælle dig, at det er langt færre end man måske tror.

Plutchik's følelseshjul

En af de mest fremtrædende teorier i det 20. århundrede er Robert Plutchiks følelseshjul. I den foreslog Plutchik otte grundlæggende følelser - glæde, tristhed, tillid, afsky, frygt, vrede, overraskelse og forventning - som han troede overlappede og blæste ind i de næste som nuancer på et farvehjul.

Plutchick forklarede endvidere, at de primære følelsesmæssige "farver" kan kombinere for at danne sekundære og komplementære følelsesmæssige "farver". For eksempel kan forventning plus glæde kombinere for at danne optimisme, mens frygt og overraskelse måske sammen kan beskrive ærefrygt.

Eckmans ansigtsaktionskodningssystem

Mange forskere har stillet spørgsmålstegn ved Plutchiks model og hævder, at hans sekundære og komplementære følelser ofte kan variere efter kultur eller samfund. De insisterer på, at for at en følelse skal betragtes som grundlæggende, skal den være universelt oplevet i alle kulturer.

Til dette formål skabte psykolog Paul Ekman, hvad han kaldte ansigtsaktionskodningssystemet (FACS), en klassifikationsmodel, som måler og evaluerer bevægelserne af ansigtsmuskler såvel som øjnene og hovedet. Baseret på hans teori foreslog Ekman, at der er syv følelsesmæssige udtryk universelle til mennesker over hele verden: lykke, tristhed, overraskelse, frygt, vrede, afsky og foragt.

Mens Ekmans arbejde hjalp med at fremhæve effekten af ​​"natur eller næring" på følelsesmæssigt svar, er meget af hans teori siden blevet kritiseret, da han i 2004 foreslog, at den samme teknik kunne bruges som et middel til løgningsdetektering.

Fire irreducible følelser

Efter Ekmans arbejde forsøgte et forskerhold ved University of Glasgow i 2014 at identificere følelser baseret på ansigtsudtryk uanset sociokulturelle påvirkninger.

Hvad forskerne fandt var, at visse følelser fremkaldte det samme ansigtssvar. Frygt og overraskelse for eksempel involverede de samme ansigtsmuskler og kunne ses i stedet for at repræsentere to følelser. Det samme kunne anvendes til afsky og vrede eller spænding og chok.

Baseret på deres resultater parrede forskerne antallet af irreducible følelser til kun fire: lykke, tristhed, vrede og frygt. Udover dette hævdede de, at de mere komplekse variationer af følelser har udviklet sig gennem årtusinderne under mange sociale og kulturelle påvirkninger.

De fælles udtryk for ansigtsudtryk, siger de, er primært biologiske (noget vi er født med), mens sondringen mellem subtile og komplekse følelsesmæssige udtryk er hovedsageligt sociologiske (ting som vi som kultur har lært og udviklet sig over tid).

Hvad dette fortæller os

Følelser, og hvordan vi oplever og udtrykker dem, kan både være rigeligt tilsyneladende eller bemærkelsesværdigt subtile. Den generelle konsensus blandt forskere i dag er, at de grundlæggende følelser, hvor mange der måtte være, tjener som grundlaget for de mere komplekse og subtile følelser, der udgør den menneskelige oplevelse.

Forrige Artikel «
Næste Artikel