• Vigtigste
  • >
  • teorier
  • >
  • Hvordan behovet for at tilhøre indflydelse Menneskelig adfærd og motivation

Hvordan behovet for at tilhøre indflydelse Menneskelig adfærd og motivation

Anonim

Behovet for at tilhøre, også ofte omtalt som tilhørsforhold, refererer til et menneskeligt følelsesmæssigt behov for at være tilknyttet og blive accepteret af medlemmer af en gruppe. Dette kan omfatte behovet for at tilhøre en peer-gruppe på skolen, at blive accepteret af kolleger, at være en del af et atletisk team og være en del af en kirkegruppe.

Behovet for at tilhøre indebærer mere end blot at være bekendt med andre mennesker. Det er i stedet centreret om at opnå accept, opmærksomhed og støtte fra medlemmer af gruppen samt give samme opmærksomhed til andre medlemmer.

Hvordan behovet for at tilhøre indflydelse adfærd

I socialpsykologi er behovet for at tilhøre en iboende motivation til at samarbejde med andre og være socialt accepteret. Dette behov spiller en rolle i en række sociale fænomener som selvpræsentation og social sammenligning. Dette behov for at tilhøre en gruppe kan også føre til ændringer i adfærd, overbevisninger og holdninger, som folk stræber efter at overholde gruppens standarder og normer.

For eksempel præsenterer folk ofte sig selv på en bestemt måde for at tilhøre en bestemt social gruppe. For eksempel kan et nyt medlem af gymnasiet fodboldholdet vedtage klæden og manuskriptet fra de øvrige medlemmer af holdet for at passe ind i resten af ​​gruppen.

Folk vil også bruge meget tid på at sammenligne sig med andre medlemmer af gruppen for at bestemme, hvor godt de passer ind. Denne sociale sammenligning kan få et individ til at vedtage nogle af de samme adfærd og holdninger hos de mest fremtrædende medlemmer af gruppe for at tilpasse sig og få større accept.

Så hvad inspirerer folk til at søge bestemte grupper? I mange tilfælde skyldes behovet for at tilhøre bestemte sociale grupper at dele noget fællespoint. For eksempel kan teenagere, der deler samme smag i tøj, musik og andre interesser, søge hinanden for at danne venskaber.

I andre tilfælde kan faktorer som fælles mål, socioøkonomisk status, religiøs overbevisning, politisk overbevisning og popkulturinteresser lede enkeltpersoner til at søge grupper, der deler disse interesser.

Hvorfor behovet for at tilhøre er en vigtig motivator

Vores behov for at tilhøre er, hvad der driver os for at finde stabile, langvarige relationer med andre mennesker. Det motiverer os også til at deltage i sociale aktiviteter som klubber, sportshold, religiøse grupper og samfundsorganisationer.

Ved at tilhøre en gruppe føler vi som om vi er en del af noget større og vigtigere end os selv.

I Abraham Maslows behovshierarki er tilhørsforhold en del af et af hans store behov, som motiverer menneskelig adfærd. Hierarkiet er normalt portrætteret som en pyramide, med flere grundlæggende behov ved basen og mere komplekse behov nær toppen. Behovet for kærlighed og tilhørsforhold ligger i centrum af pyramiden som en del af de sociale behov.

Mens Maslow foreslog, at disse behov var mindre vigtige end de fysiologiske og sikkerhedsmæssige behov, troede han, at behovet for tilhørsforhold hjalp folk til at opleve kompagnement og accept gennem familie, venner og andre forhold.

Forrige Artikel «
Næste Artikel