Random Selection Research Method

Anonim

Når forskere skal vælge en repræsentativ prøve fra en større befolkning, anvender de ofte en metode, der kaldes tilfældigt valg. I denne udvælgelsesproces står hvert medlem af en gruppe lige stor chance for at blive valgt som deltager i undersøgelsen.

Tilfældigt valg vs. Random Assignment Experiments

Hvordan adskiller tilfældigt udvalg fra en tilfældig opgave? Tilfældigt valg refererer til, hvordan prøven trækkes fra befolkningen som helhed, mens tilfældig tildeling refererer til, hvordan deltagerne derefter tildeles til eksperimentelle eller kontrolgrupper.

Det er muligt at have både tilfældigt valg og tilfældig tildeling i et eksperiment. Forestil dig at du bruger tilfældigt valg til at tegne 500 personer fra en befolkning for at deltage i din undersøgelse. Du bruger derefter tilfældig opgave til at tildele 250 af dine deltagere til en kontrolgruppe (gruppen, der ikke modtager behandlingen eller den uafhængige variabel), og du tildeler 250 deltagere til eksperimentgruppen (gruppen, der modtager behandlingen eller den uafhængige variabel) .

Hvorfor bruger forskere tilfældigt udvalg? Formålet er at øge generaliseringen af ​​resultaterne. Ved at tegne en tilfældig prøve fra en større befolkning er målet at prøven vil være repræsentativ for den større gruppe og mindre tilbøjelige til at blive udsat for bias.

Faktorer involveret i tilfældigt udvalg

Forestil dig, at en forsker vælger folk til at deltage i en undersøgelse. For at vælge deltagere kan de vælge folk ved hjælp af en teknik, der er den statistiske ækvivalent af en møntkaste. De kan begynde med at bruge tilfældigt udvalg til at vælge geografiske områder, hvorfra de kan tegne deltagere. De kan så bruge den samme udvælgelsesproces til at vælge byer, kvarterer, husholdninger, aldersgrupper og individuelle deltagere.

En anden vigtig ting at huske er, at større prøver har tendens til at være mere repræsentative, fordi selv tilfældigt valg kan føre til en forudindtaget eller begrænset prøve, hvis prøvestørrelsen er lille. Når prøvestørrelsen er lille, kan en usædvanlig deltager have en uheldig indflydelse på prøven som helhed. Brug af en meget større prøvestørrelse har en tendens til at fortynde virkningerne af usædvanlige deltagere fra at skævre resultaterne.

Forrige Artikel «
Næste Artikel