Katarsis rolle i psykologi

Anonim

En katarsis er en følelsesmæssig frigivelse. Ifølge psykoanalytisk teori er denne følelsesmæssige frigivelse forbundet med et behov for at lindre ubevidste konflikter. For eksempel kan oplever stress over en arbejdsrelateret situation forårsage følelser af frustration og spænding. I stedet for at udlufte disse følelser uhensigtsmæssigt kan individet i stedet frigive disse følelser på en anden måde, såsom gennem fysisk aktivitet eller anden stressaflastende aktivitet.

Betydningen af ​​katarsis

Selve begrebet kommer fra den græske katharsis, der betyder "rensning" eller "rensning". Udtrykket bruges både i terapi og i litteratur. En romanens helt kan opleve en følelsesmæssig katarsis, der fører til en form for restaurering eller fornyelse.

Katarsis involverer både en stærk følelsesmæssig komponent, hvori stærke følelser føles og udtrykkes, såvel som en kognitiv komponent, hvor individet får ny indsigt. Formålet med en sådan katarsis er at skabe en form for positiv forandring i individets liv.

Katarsis i psykoanalyse

Udtrykket har været i brug siden de antikke grækers tid, men det var Sigmund Freuds kollega Josef Breuer, der var den første til at bruge udtrykket til at beskrive en terapeutisk teknik. Breuer udviklede det, han betegner som en "cathartic" behandling for hysteri.

Hans behandling involverede at have patienter genkalde traumatiske erfaringer under hypnose. Ved bevidst at udtrykke følelser, der var blevet undertrykt lang tid, fandt Breuer, at hans patienter oplevede lindring af deres symptomer.

Freud troede også, at katarsis kunne spille en vigtig rolle i lindring af symptomer på nød. Ifølge Freuds psykoanalytiske teori består det menneskelige sind af tre nøgleelementer: det bevidste, det forbevidste og det ubevidste. Det bevidste sind indeholder alle de ting, vi er opmærksomme på.

Den forbevidste indeholder ting, som vi måske ikke umiddelbart er opmærksomme på, men at vi kan trække i bevidsthed med en vis indsats eller ansporing. Endelig er det ubevidste sind den del af sindet der indeholder det enorme reservoir af tanker, følelser og minder, der er uden for bevidstheden.

Det ubevidste sind spillede en kritisk rolle i Freuds teori. Mens indholdet af det ubevidste var ude af bevidsthed, troede han stadig på, at de fortsat udøvede indflydelse på adfærd og funktion. Ved at bruge psykoterapeutiske værktøjer som drømmefortolkning og fri forening troede Freud at disse ubevidste følelser og minder kunne blive bragt i lys.

I deres bog definerede studier på hysteri, freud og breuer katarsis som "processen med at reducere eller eliminere et kompleks ved at hente det til bevidst bevidsthed og lade det udtrykkes".

Catharsis spiller stadig en rolle i dag i den freudiske psykoanalyse. Den amerikanske psykologiske sammenslutning definerer processen som "udslip af effekter forbundet med traumatiske hændelser, der tidligere var blevet undertrykt ved at bringe disse begivenheder tilbage i bevidstheden og genopleve dem."

Katarsis i hvert dagssprog

Udtrykket catharsis har også fundet et sted i dagligdags sprog, der ofte bruges til at beskrive øjeblikke af indsigt eller oplevelsen af ​​at finde lukning. En person, der går gennem en skilsmisse, kan beskrive at opleve et katartisk øjeblik, der hjælper med at bringe dem en følelse af fred og hjælper den person, der bevæger sig forbi det dårlige forhold.

Folk beskriver også at opleve katarsis efter at have oplevet en form for traumatisk eller stressende begivenhed som f.eks. En sundhedskrise, tab af job, ulykke eller død af en elsket. Mens den anvendes lidt anderledes end den traditionelt anvendes i psykoanalyse, er begrebet stadig ofte brugt til at beskrive et følelsesmæssigt øjeblik, der fører til positiv forandring i personens liv.

Forrige Artikel «
Næste Artikel